Buitenkampers en Het jaar 2602 zijn twee ‘oral history’ projecten over de bezetting van Nederlands-Indië verteld door de kinderen van weleer. De vertellers die u hier hoort spreken waren destijds tussen de 4 en 18 jaar oud. De gebeurtenissen van deze periode worden nauwgezet gereconstrueerd. Het Jaar 2602 vertelt de verhalen van de Indische Nederlanders die tijdens de Japanse bezetting geïnterneerd werden in de Japanse Burgerkampen. Buitenkampers Boekan Main, Boekan Main! vertelt het verhaal van de Indische Nederlanders die tijdens de Japanse bezetting buiten de kampen bleven.
 
Deze projecten zijn geproduceerd door Holland Harbour Productions in samenwerking met Stichting Verfilming Japanse Bezetting 1942-45 en het Museon.
 
Het Jaar 2602 is gefinancierd door de Stichting Japanse burgerkampen 1942-45 en Het Gebaar.
 
Buitenkampers 'Boekan Main, Boekan Main!' is gefinancierd door Stichting Japanse Bezetting 1942-45, Het Nederlands Film Fonds, SNS Reaal Fonds, V-Fonds, Stichting 4 & 5 mei, VSB Fonds, Het Mondriaan Fonds, Prins Bernhard Fonds, Just Bridge en de NTR.

Stichting Verfilming Japanse Burgerkampen
Holland Harbour
Museon


Bestel DVD
 
Lesbrieven
Lesbrieven over buitenkampers voor Groep 8 en klas 3/4 VMBO

Lesbrief groep 8
Voor de oorlog hadden Winny, Tineke, Hans en Ine als kinderen in Nederlands-Indië een heerlijk bestaan. Dat veranderde in 1942 toen de Japanners kwamen en de kolonie bezetten. Alles werd anders. De kinderen van toen zijn nu opa’s en oma’s. Op de website buitenkampers.nl vertellen ze over hun leven vlak voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië. Wat veranderde er met de komst van Japanners? Waar leefden ze van tijdens de oorlogsjaren? Wat aten ze? Met hoeveel mensen woonden ze in een huis? In deze lesbrief luisteren de leerlingen naar audiofragmenten uit de verhalen van deze oorlogskinderen die niet in kampen werden geïnterneerd, maar het zelf moesten rooien buiten de kampen. Vandaar de term buitenkampers. De leerlingen beantwoorden enkele vragen en leren dat oorlog en bezetting ook het leven van kinderen ingrijpend verandert.
Waarin verschilt het leven van deze kinderen van dat van de leerlingen nu? In een korte schrijfopdracht moeten de leerlingen minstens vijf verschillen aangeven.
Lesduur: 50 minuten
Werkvorm: klassikaal (met digibord) en solo. De les kan ook individueel worden gemaakt met een computer met internetverbinding.
Lesvorm: schrijfopdracht
Wat heb je nodig: digibord of computer, pen en papier


Lesbrief klas 3/4 VMBO
Voor Nederland begon de Tweede Wereldoorlog in mei 1940 met de inval van Duitsland. Nederlanders in Nederlands-Indië leefden intens mee met de gebeurtenissen in het moederland. Vanaf eind 1941 raakten echter ook zij betrokken bij de Tweede Wereldoorlog. In korte tijd bezette Japan het olierijke Nederlands-Indië. Een deel van de Nederlandse staatsburgers kwam in Japanse interneringskampen terecht; een ander deel, tussen de 120.000 en 200.000 Indische Nederlanders, werd niet geïnterneerd. Deze buitenkampers staan centraal in een digitale lesbrief voor klas 3/4 VMBO.

Kinderen van destijds, nu aan het eind van hun leven, blikken terug op de ingrijpende gebeurtenissen vlak voor, tijdens en na de Japanse bezetting. Hoe was het om in die periode daar kind te zijn? Wie moesten er wel het kamp in en wie niet? Waar leefden ze van? Hoe zag het dagelijks leven er uit? Wat wilden de Japanners met deze Indische Nederlanders? Wat gebeurde er tijdens de Bersiaptijd en wat waren Republikeinse kampen? En waarom voelden deze kinderen zich na de oorlog niet meer thuis in Nederlands-Indië/Indonesië? De leerlingen vinden de antwoorden op deze en andere vragen met behulp van audiofragmenten en beeldmateriaal op de website Buitenkampers.nl. De les eindigt met een schrijfopdracht.
Onderwerp: Nederland en Indonesië
Tijdvak: Tijd van Wereldoorlogen
Kenmerkende aspecten: het voeren van twee wereldoorlogen; betrokkenheid van de burgerbevolking bij oorlogvoering; de rol van moderne propaganda en communicatiemiddelen en vormen van massa organisatie; vormen van verzet in de koloniën tegen het West-Europese imperialisme
Vaardigheden: inleven in
Duur: 1 lesuur

  Lesbrief Buitenkampers Groep 8 (PDF) >
 
  Lesbrief Buitenkampers VMBO 3/4 (PDF) >
 
 

login